विश्वस्त संस्थेतर्फे कोल्हापूर, सांगली, सातारा या पूरग्रस्त भागांसाठी रक्कम रु. ११ लाख मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देण्यात आली. दि. ०७/१०/२०२१ शारदीय नवरात्रापासून मंदिर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करुन भाविकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. दि. २३/१२/ २०२१ रोजी विश्वस्त संस्थेच्या सन २०२२ च्या दिनदर्शिकेचे मा. अध्यक्ष साहेब यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

संपर्क

श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट
पत्ता : मु. पो. श्री क्षेत्र सप्तशृंगगड, ता. कळवण, जि. नाशिक.
(महाराष्ट्र) पिन कोड- ४२३५०१.
ई- पत्र. saptashrungitrust@gmail.com

दुरध्वनी क्रमांक- (०२५९२) २५३३५१/२५३२४९
फोन पे नंबर ९४२२ १०११ १८
At. Post. Saptashrung Gad, Kalwan, Dist. Nashik, Maharashtra 423501

contact us